• Ngoại động từ

  Tìm thấy, tìm ra, tìm được
  Chercher un objet [[jusquà]] ce [[quon]] le trouve
  tìm một vật cho đến lúc tìm thấy
  Trouver un bon ami
  tìm được một người bạn tốt
  Gặp; bắt gặp
  Trouver [[quelquun]] dans la rue
  gặp ai ngoài phố
  On le trouve en faute
  người ta bắt gặp nó mắc một khuyết điểm
  Thấy, nhận thấy; nghĩ rằng
  Trouver sa maison détruite
  thấy nhà mình bị tàn phá
  Je lui trouve du talent
  tôi thấy anh ấy có tài năng
  Je trouve ce film excellent
  tôi nhận thấy phim ấy tuyệt vời
  Có cách, có dịp
  Je [[nai]] pas trouvé à la sauver
  tôi không có cách cứu nó
  la trouver mauvaise
  (thân mật) cho (một phương sách, một kết quả) là không hay
  quand on me cherche on me trouve
  trêu tôi thì người ta sẽ biết tay
  qui cherche trouve chercher
  chercher
  trouver à qui parler parler
  parler
  trouver à redire à tout redire
  redire
  trouver grâce aux yeux de [[quelquun]] grâce
  grâce
  trouver le mot de [[lénigme]]
  tìm ra bí quyết
  trouver le temps long
  buồn chán
  trouver [[quelquun]] sur son chemin
  gặp phải người cản trở công việc mình
  trouver son compte
  có lợi (trong việc gì)
  trouver son ma†tre
  gặp được người đáng bậc thầy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X