• Nội động từ

  Làm hại, có hại
  Nuire à [[quelquun]]
  làm hại ai
  Nuire au progrès
  có hại cho sự tiến bộ
  Trop parler nuit
  nói nhiều có hại
  Phản nghĩa Aider, assister, servir.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X