• Tính từ

  Công
  Journal officiel
  công báo
  Chính thức
  Représentant officiel
  đại diện chính thức

  Phản nghĩa Officieux

  Trịnh trọng
  Prendre un ton officiel
  lên giọng trịnh trọng
  personnage officiel
  nhân vật có chức trách, quan chức
  Danh từ giống đực
  Nhân vật có chức trách, quan chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X