• Danh từ giống đực

  đại diện
  Envoyer un représentant
  gửi một đại diện
  animal qui est le seul représentant de son espèce
  con vật đại diện duy nhất của loài
  đại biểu
  Représentant du peuple
  đại biểu quốc dân, dân biểu
  (thương nghiệp) đại lý
  Représentant de commerce
  đại lý thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X