• Ngoại động từ

  Đi khắp
  Parcourir le pays
  đi khắp nước
  Đi
  Distance à parcourir
  khoảng đường phải đi
  Đọc nhanh
  Parcourir un livre
  đọc nhanh cuốn sách
  Nhìn bao quát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X