• Danh từ giống cái

  Sự thu
  Perception des impôts
  sự thu thuế
  Phòng thu thuế; chức thu thuế
  Obtenir une perception
  xin được một chân thu thuế
  Tri giác; điều tri giác được
  Perception des couleurs
  tri giác màu sắc
  (văn học) sự nhận thức
  Perception du bien et du mal
  sự nhận thức thiện ác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X