• Ngoại động từ

  Xin được, đạt được, thu được, giành được, được
  Obtenir une place
  xin được một chỗ làm việc
  Obtenir de brillants succès
  đạt được thành công rực rỡ
  obtenir la main d'une jeune fille
  lấy được một thiếu nữ
  obtenir un jugement
  được kiện
  Phản nghĩa Manquer, perdre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X