• Danh từ giống đực

  Sàn
  Cirer le plancher
  đánh xi sàn nhà
  Plancher d'un wagon
  sàn toa xe
  Plancher buccal
  (giải phẫu) sàn miệng
  (địa lý; địa chất) đáy
  Plancher d'une caverne
  đáy hang
  débarrasser le plancher
  (thân mật) đi ra; bị đuổi ra
  le plancher des vaches
  (thân mật) đất liền
  prix plancher
  giá tối thiểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X