• Tính từ

  Dài
  Long de mètres
  dài 100 mét
  Dài dòng
  L' écrivain qui évite d' être long
  nhà văn tránh dài dòng
  Xa
  Avoir la vue longue
  nhìn xa
  Lâu dài
  Un long voyage
  cuộc du lịch lâu dài
  (thân mật) chậm
  Que vous êtes long!
  anh chậm thế!
  à la longue
  dần dà, rồi cũng
  boire à longs traits
  uống một hơi dài
  navigation de long cours
  hàng hải đường dài
  sauce longue
  nước xốt loãng

  Phó từ

  Dài
  Être long vêtu
  mặc dài
  Nhiều
  En savoir long
  biết nhiều

  Danh từ giống đực

  Chiều dài
  Six mètres de long
  sáu mét chiều dài
  au long tout au long tout du long
  đầy đủ
  de long en large
  dọc ngang
  de long en long
  nhiều lần trong cả quá trình
  en long
  theo chiều dài
  le long le plus long
  con đường dài nhất
  Prendre le plus long
  �� đi con đường dài nhất
  le long de tout le long de
  theo dọc; (suốt) dọc
  Courir le long de la rivière
  �� chạytheo dọc sông
  Tout le long de la journée
  �� suốt ngày
  tirer la langue d'un pied de long langue
  langue
  tomber de son long tomber tout de son long
  ngã sóng soài
  Phản nghĩa Court, large. Bref, instantané. Concis, succinct.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X