• Danh từ giống cái

  Sự đi dạo, dắt đi chơi
  Promener un enfant
  dắt đứa trẻ đi chơi
  Đưa đi đưa lại
  Promener ses regards
  đưa mắt nhìn quanh
  Đem theo
  promener partout son ennui
  đem theo nỗi u sầu khắp nơi
  envoyer promener envoyer
  envoyer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X