• Tính từ

  Che chở, bảo vệ
  Prendre un air protecteur
  ra vẻ che chở
  Cuirasse protectrice
  vỏ sắt bảo vệ
  Bảo hộ
  Système protecteur
  chế độ bảo hộ (mậu dịch)

  Danh từ giống đực

  Người che chở; người bảo trợ
  Protecteur des arts
  người bảo trợ nghệ thuật
  (thân mật) kẻ bao gái
  (sử học) ( protecteur) quan bảo quốc (ở Anh)
  Phản nghĩa Agresseur, oppresseur, persécuteur, tyran.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X