• Động từ

  Tăng gấp bốn
  Quadrupler son capital
  tăng vốn gấp bốn
  La production a quadruplé en dix ans
  sản xuất tăng gấp bốn trong mười năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X