• Danh từ giống cái

  Sự cãi nhau, sự cãi cọ; cuộc cãi nhau; cuộc đấu khẩu
  Chercher querelle
  gây chuyện cãi nhau
  Cuộc tranh luận
  Querelle théologique
  cuộc tranh luận về thần học
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự phân tranh (giữa hai nước)
  embrasser épouser la querelle de quelqu'un
  về bè với ai
  querelle d'Allemand
  cuộc cãi nhau vô cớ
  Danh từ giống cái
  (mỏ) cát kết lẫn than

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X