• Ngoại động từ

  Ôm hôn; hôn
  Embrasser au front
  hôn trán
  Vây quanh, vây bọc
  L'océan embrasse la terre
  đại dương vây quanh đất
  Bao gồm
  La philosophie embrasse plusieurs matières
  triết học bao gồm nhiều bộ môn
  Chọn lựa, theo
  Embrasser une religion
  theo một tôn giáo
  Bao quát
  Vouloir tout embrasser par les yeux
  muốn nhìn bao quát tất cả
  qui trop embrasse mal étreint
  ôm đồm lắm việc chẳng nên việc nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X