• Tính từ

  Giảm
  Division réductrice
  (sinh vật học) sự phân chia giảm nhiễm
  (hóa học) khử
  (cơ khí, cơ học) giảm tốc

  Danh từ giống đực

  (hóa học) chất khử
  (cơ khí, cơ học) hộp giảm tốc, bộ giảm tốc
  Réducteur à engrenage
  bộ giảm tốc có bánh răng
  Réducteur de potentiel
  bộ giảm điện thế
  Réducteur à double train
  bộ giảm tốc hai cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X