• Tính từ

  Rút bớt, giảm, hạ, nhỏ
  Prix réduit
  giá hạ
  Aller à vitesse réduite
  đi với tốc độ nhỏ
  Thu nhỏ
  Modèle réduit
  mô hình thu nhỏ
  (ngôn ngữ học) rút ngắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X