• Danh từ giống cái

  Tính hợp thức
  Régularité d'une élection
  tính hợp thức của một cuộc bầu cử
  Tính đều đặn
  Régularité d'une façade
  tính cân đối của mặt nhà
  Tính chuyên cần, tính đúng giờ giấc
  Faice preuve de régularité dans son travail
  làm việc đúng giờ giấc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X