• Danh từ giống cái

  Rađiô, vô tuyến
  Ici Radio de la Voix du Vietnam émise de Hanoi sur les longueurs d'onde de
  đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội trên các làn sóng.......
  Viết tắt của radiodiffusion, radiotélégraphie, radiotéléphonie, radiographie
  (thân mật) máy thu thanh
  Avoir une radio
  có một máy thu thanh
  Danh từ giống đực
  Viết tắt của radiogramme
  Radiotélégraphiste, radiotéléphoniste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X