• Phó từ

  Đây, ở đây
  Venez ici
  lại đây
  Les gens d'ici
  những người ở nơi đây
  Ici l'on chante on rit
  đây hát đó cười

  Phản nghĩa Ailleurs

  D'ici từ (nơi) đây từ nay, từ rày
  D'ici demain
  �� từ nay đến mai
  D'ici peu
  �� chẳng bao lâu nữa
  jusqu'ici
  cho đến nay
  par ici
  đi đường này, về phía này
  Par ici la sortie
  �� cửa ra về phía này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X