• Tính từ

  Có lý tính
  [[Lhomme]] animal raisonnable
  con người, một động vật có lý tính
  Biết theo lẽ phải; biết điều, phải lẽ
  Un enfant raisonnable
  đứa trẻ biết theo lẽ phải
  Soyez raisonnable
  anh nên biết điều
  Vừa phải, phải chăng
  Prix raisonnable
  giá phải chăng
  Phản nghĩa Déraisonnable, extravagant, fou, insensé; passionné, léger. Aberrant, absurde, illégitime, injuste; excessif, exorbitant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X