• Ngoại động từ

  Đặt ngồi lại
  Rasseoir un enfant
  đặt một em bé ngồi lại
  Đặt lại
  Rasseoir une statue
  đặt lại pho tượng
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm trấn tĩnh lại
  Rasseoir son esprit
  làm cho đầu óc trấn tĩnh lại
  Nội động từ
  Lắng trong (rượu...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X