• Danh từ giống đực

  Sự tiếp phẩm, sự tiếp tế
  Assurer le ravitaillement [[dune]] ville
  bảo đảm sự tiếp tế một thành phố
  Ravitaillement en munitions
  sự tiếp tế đạn dược
  Hàng tiếp tế
  ravitaillement en vol
  (hàng không) sự tiếp xăng trên không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X