• Ngoại động từ

  Đặt chắc, gắn chắc
  Assurer une poutre
  đặt chắc cái xà
  Làm cho vững chắc, làm cho lâu bền
  Assurer le bonheur
  làm cho hạnh phúc lâu bền
  Cam đoan
  Assurer quelqu'un de quelque chose
  cam đoan việc gì với ai
  Bảo đảm
  Assurer des vivres à l'armée
  bảo dảm lương thực cho bộ đội
  Assurer une permanence
  bảo đảm công việc thường trực
  Bảo hiểm
  La compagnie A a assuré cette maison contre l'incendie
  hãng A đã nhận bảo hiểm ngôi nhà này khỏi hỏa hoạn
  Cette voiture est assurée contre le vol
  xe ô tô này được bảo hiểm chống trộm
  Phản nghĩa Contester, démentir, nier; compromettre, exposer, risquer; ébranler. Perdre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X