• Danh từ giống đực

  Đồ bỏ đi
  Le rebut d'un triage
  đồ bỏ đi sau khi chọn lựa
  Le rebut de la société
  (nghĩa bóng) đồ bỏ đi trong xã hội, cặn bã của xã hội
  Thư từ không phát được (vì không rõ địa chỉ)
  au rebut
  xếp xó
  Mettre une machine au rebut
  �� xếp xó một cái máy
  de rebut
  vứt đi (không có giá trị gì)
  Marchandises de rebut
  �� hàng hóa vứt đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X