• Danh từ giống đực

  Sự lựa, sự chọn, sự phân loại, sự tuyển (chọn)
  Triage de la houille
  sự lựa than đá
  Triage de chiffons
  sự phân loại giẻ, sự chọn giẻ
  Triage à [[leau]]
  sự phân loại bằng nước
  Triage à la main
  sự phân loại bằng tay
  Triage mécanique
  sự lựa chọn bằng máy
  Triage pneumatique
  sự phân loại bằng khí nén
  Vật lựa chọn ra; nơi lựa chọn
  (từ cũ; nghĩa cũ) nhóm người lựa chọn
  Jouer une pièce devant le triage le plus étroit
  diễn một vở kịch trước nhóm người lựa chọn kỹ nhất
  Phản nghĩa Mélange.
  (lâm nghiệp) khu rừng một người coi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X