• Ngoại động từ

  Sửa (cho) thẳng.
  Rectifier le tracé d'une route
  sửa thẳng một đoạn đường.
  Chữa, sửa (chỗ đúng); đính chính; cải chính.
  Rectifier un calcul
  chữa một phép tính
  rectifier une phrase
  chữa một câu.
  ( hóa học) tinh cất.
  (toán học) cầu trường.
  (kỹ thuật) rà.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X