• Danh từ giống đực

  Bản vẽ sơ đồ
  Le tracé d'un boulevard
  bản vẽ sơ đồ một đường phố
  Tracé de câble
  sơ đồ tuyến cáp
  Tracé du canevas
  bản vẽ đường trắc địa
  Tracé d'un chemin de fer
  sơ đồ một tuyến đường sắt
  Tracé en éventail
  sơ đồ đường nan quạt (đường thành phố)
  Tracé des itinéraires
  sơ đồ hành trình
  Tracé de liaison hertzienne
  sơ đồ tuyến liên lạc vô tuyến điện
  Tracé des lisses
  sơ đồ đường sống dọc (tàu thuỷ)
  Tracé des parcelles
  sơ đồ đường phân khoảnh (đất, rừng...)
  Tracé rayonnant
  sơ đồ toả tia (xây dựng đô thị)
  đường nét
  Le tracé de la côte
  đường nét bờ biển
  Tracé curviligne
  nét cong
  đường, tuyến đường
  Tracé du métropolitain
  tuyến đường xe điện ngầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X