• Danh từ giống đực

  Sự co lại, sự rút
  Le retrait du bois
  sự co lại của gỗ
  le retrait du béton
  sự rút của bê tông
  Sự rút xuống
  Le retrait de la mer
  sự rút xuống của nước biển
  Sự lùi vào
  Retrait de la [[fa�ade]]
  sự lùi vào của mặt nhà
  Sự rút mất, sự thu hồi
  Le retrait d'un permis
  sự thu hồi một giấy phép
  Sự rút về
  Retrait des bagages
  sự rút hành lý về
  Sự rút lui
  Le retrait d'une armée
  sự rút lui của một đạo quân
  en retrait
  lùi vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X