• Danh từ giống đực

  Sự nảy thia lia
  La pierre lancée fait des ricochets sur l'eau
  hòn đá ném ra nảy thia lia trên mặt nước
  par ricochet
  (một cách) gián tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X