• Danh từ giống cái

  Đá
  Dur comme la pierre
  rắn như đá
  Poire pleine de pierres
  quả lê đầy cục cứng như đá
  pierre à chaux
  đá vôi
  (y học) sỏi
  Malade de la pierre
  người mắc bệnh sỏi
  Chân kính (đồng hồ)
  Ngọc (cũng pierre précieuse)
  apporter sa pierre à
  đóng góp công sức vào
  être comme une pierre
  yên lặng; trơ ì
  faire d'une pierre deux coups coup
  coup
  geler à pierre fendre fendre
  fendre
  jeter la pierre à quelqu'un
  buộc tội ai
  la pierre va toujours au tas
  nước chảy chỗ trũng
  n'avoir pas une pierre reposer sa tête
  túng bấn quá
  ne pas laisser pierre sun pierre
  phá hết
  pierre d'achoppement achoppement
  achoppement
  pierre d'autel
  đá thờ
  pierre de touche
  đá thử vàng (nghĩa đen) nghĩa bóng
  pierre précieuse
  ngọc
  Poser la première pierre
  �� đặt cơ sở đầu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X