• Danh từ giống cái

  Gỉ, han
  Couteau mangé de rouille
  con dao bị gỉ
  Bệnh gỉ (ở cây)
  Rouille du blé
  bệnh gỉ lúa mì
  (nghĩa bóng) sự han gỉ
  La rouille scolastique
  sự han gỉ kinh viện

  Tính từ ( không đổi)

  (có) màu gỉ sắt
  Couleur rouille
  màu gỉ sắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X