• Danh từ giống đực

  Người cục cằn
  (từ cũ, nghĩa cũ) nông dân

  Tính từ

  Cục cằn
  Il est un peu rustre
  hắn ta hơi cục cằn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X