• Tự động từ

  Mòn đi, sờn đi
  Vêtements qui s'usent
  quần áo sờn đi
  Marbre qui s'use
  đá hoa mòn đi
  Hao mòn đi
  Tout s'use avec le temps
  với thời gian mọi thứ đều hao mòn đi
  Mệt mỏi đi
  L'équipage s'est usé
  thủy thủ đã mệt mỏi
  Mất ảnh hưởng, giảm uy tín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X