• Tính từ

  Tĩnh lại
  Métier sédentaire
  nghề tĩnh tại
  Thường trú; định cư
  Troupes sédentaires
  quân thường trú
  Populations sédentaires
  dân tộc định cư
  ít ra ngoài, giu giú ở nhà
  Vie sédentaire
  cuộc sống giu giú ở nhà

  Danh từ

  Người giu giú ở nhà
  Dân định cư

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X