• Danh từ giống đực

  Nghề, nghề nghiệp
  Le métier de forgeron
  nghề thợ rèn
  Tay nghề
  Máy dệt
  Métier Jacquard
  máy dệt kiểu Giắc-ca
  avoir le coeur au métier
  tận tình làm việc
  être du métier
  trong nghề, thạo công việc
  faire métier de
  làm nghề
  gâcher le métier
  xem gâcher
  mettre une chose sur le métier
  tiến hành việc gì
  savoir son métier
  biết việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X