• Danh từ giống đực

  Trường dòng, trường chủng viện
  Entrer au séminaire
  vào học trường dòng
  Tout le séminaire assistait à la fête
  cả trường dòng đã dự lễ
  Il a terminé son séminaire
  anh ta đã học xong chương trình trường dòng
  Nhóm chuyên đề (ở đại học)
  Cuộc thảo luận chuyên đề (của những nhà kỹ thuật..), cuộc hội thảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X