• Tính từ

  Lành mạnh
  Corps sain
  cơ thể lành mạnh
  Lành
  Aliments sains
  thức ăn lành
  Lành lặn, không bị hư hỏng
  Fruits sains
  quả lành lặn
  Bois sain
  gỗ không bị hư hỏng
  Đúng đắn
  (hàng hải) an toàn
  Une côte saine
  bờ biển an toàn
  sain et sauf
  bình yên vô sự
  Danh từ giống đực
  Mỡ lợn lòi
  Phản nghĩa Malade, malsain. Fou; dépravé. Dangereux, nuisible.
  Đồng âm Saint, sein, seing, cinq, scène, seine, sen, senne.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X