• Tính từ (giống cái sauve)

  Thoát nguy, thoát nạn
  Avoir la vie sauve
  thoát chết
  Không hề gì, không bị xâm phạm; được bảo toàn
  Cette partie de la forêt est sauve
  phần đó của rừng không bị xâm phạm
  L'honneur est sauf
  danh dự được bảo toàn
  sain et sauf sain
  sain
  Phản nghĩa Blessé, endommagé.

  Giới từ

  Trừ, trừ phi
  Tous sont contents sauf lui
  mọi người đều bằng lòng trừ nó
  sauf erreur de notre part
  trừ phi chúng tôi lầm
  sauf à
  (văn học) dù có phải
  Il acceptera sauf à s'en repentir plus tard
  �� anh ấy sẽ nhận, dù sau này có phải hối hận vì thế
  sauf à de
  với điều kiện là
  Vous ne serez pas trompé sauf à vous de prendre vos précautions
  �� với điều kiện là anh ấy thận trọng, anh sẽ không bị lừa đâu
  sauf le respect que je vous dois sauf votre respect respect
  respect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X