• Danh từ giống cái

  Sự chán ngấy
  Manger jusqu'à satiété
  ăn đến chán ngấy
  Répéter une chose à satiété
  lập lại mãi một điều làm người ta chán ngấy

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X