• Danh từ giống cái

  Sự bảo vệ
  Être sous la sauvegarde de la justice
  ở dưới sự bảo vệ của công lý
  Cái bảo vệ
  Les lois sont la sauvegarde de la liberté
  luật pháp là cái bảo vệ cho tự do
  (hàng hải) dây giữ (bánh lái, ... để khi rời ra thì không bị nước cuốn đi)
  (sử học) vệ binh, lính hộ vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X