• Danh từ giống cái

  Sự công bằng
  Chính nghĩa; công lý
  Quyền xét xử, tòa, tổ chức tư pháp

  Phản nghĩa Crime, iniquité, injustice

  Bois de justice xem bois
  descente de justice
  cuộc khám tại chỗ, cuộc khám hiện trường
  en bonne justice
  theo lẽ công bằng
  faire justice d'une chose
  phủ nhận điều gì, bác bỏ điều gì
  rendre justice à quelqu'un faire justice à quelqu'un
  công nhận quyền lợi của ai; công nhận giá trị của ai
  la Justice
  thần Công lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X