• Tự động từ

  Vỡ
  Le verre se brise facilement
  thủy tinh dễ vỡ
  Tan vỡ
  L'armée ennemie se brise
  quân đội địch tan vỡ
  Vỗ vào
  Les vagues se brisent contre le rivage
  sóng vỗ vào bờ
  Đau xót
  Le coeur se brise
  lòng đau xót

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X