• Tự động từ

  Dứt, hết
  Un intérêt qui ne s'est pas démenti un seul instant
  sự quan tâm không phút nào dứt
  (từ cũ; nghĩa cũ) tự mâu thuẫn với mình, tiền hậu bất nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X