• Tính từ

  Một mình, lẻ loi, cô độc, trơ trọi
  Vivre seul
  sống cô độc
  Duy nhất, chỉ (có) một
  Le seul coupable
  kẻ phạm tội duy nhất
  Đơn thuần
  La pensée seule de la vertu
  ý nghĩ đơn thuần về đạo đức
  comme un seul homme homme
  homme
  par cela seul
  chỉ thế thôi
  pas un seul
  không một (ai, cái gì)
  seul à seul
  chỉ có hai người với nhau
  tout seul
  (chỉ) một mình
  un seul et même
  chỉ là một

  Danh từ giống đực

  Một người
  Gouvernement d'un seul
  chính quyền một người
  n'être pas le seul
  không phải chỉ có một
  Phản nghĩa Ensemble.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X