• Tự động từ

  Chia ra, phân ra, phân chia
  Fleuve qui se divise en plusieurs bras
  sông lớn chia ra nhiều nhánh
  L'oeuf fécondé se divise en cellules
  trứng thụ tinh phân chia thành tế bào
  Chia rẽ
  Ils se divisent sur plusieurs questions
  họ chia rẽ về nhiều vấn đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X