• Tự động từ

  Đứng thẳng
  Se dresser sur ses pieds
  kiễng chân đứng thẳng
  Được dựng lên
  Une colonne qui se dresse
  một cái cột được dựng lên
  Nổi lên (chống lại)
  Se dresser contre l'envahisseur
  nổi lên chống lại quân xâm lăng
  se dresser sur ses ergots
  sừng sộ
  Phản nghĩa Abaisser, baisser, coucher ( se), plier; abattre, défaire. Gauchir. Coucher ( se). Obéir, soumettre ( se).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X