• Ngoại động từ

  Dựng, dựng thẳng
  Dresser une statue
  dựng pho tượng
  Dresser un mât
  dựng thẳng cột buồm
  Ngẩng lên, vểnh lên
  Dresser la tête
  ngẩng đầu lên
  Dresser les oreilles
  vểnh tai lên
  Đặt, sắp đặt
  Dresser un piège
  đặt bẫy
  Dresser un plan
  sắp đặt một kế hoạch
  Thảo, lập
  Dresser un contrat
  thảo bản hợp đồng
  Dresser une carte géographique
  lập bản đồ địa lý
  Dresser une liste
  lập danh sách
  (kỹ thuật) nắn thẳng, sửa (cho) phẳng, bạt phẳng
  Dresser une planche
  sửa một tấm ván cho phẳng
  Luyện, luyện tập, rèn luyện
  Dresser un cheval
  luyện tập con ngựa
  Dresser un élève
  rèn luyện một học sinh
  Làm cho chống đối, khích
  Dresser une personne contre une autre
  khích một người chống lại người khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X