• Tự động từ

  Ở hẳn
  Il [[sest]] enfin fixé à Huê
  cuối cùng anh ta ở hẳn tại Huê
  Kiên trì giữ
  Se fixer à une résolution
  kiên trì giữ một quyết định
  Được cố định lại, được ổn định
  [[Lorthographe]] [[sest]] progressivement fixée
  chính tả dần dần cố định lại
  Tự định (cho mình)
  Se fixer une ligne de conduite
  tự định một cách xử sự
  Phản nghĩa Déplacer, détacher, ébranler. Détourner, distraire. Changer, errer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X