• Ngoại động từ

  Đóng vào, đính vào, gắn chặt vào
  Fixer un tableau sur le mur
  đóng bức tranh vào tường
  Đặt, lập; định cư
  Fixer sa résidence
  đặt chỗ ở
  Fixer les nomades
  định cư dân du mục
  Làm cho (chuyên) chú vào
  Fixer ses yeux
  chú mắt vào
  Fixer quelqu'un à une occupation
  làm cho ai chuyên chú vào một công việc
  Nhìn chòng chọc
  Il me fixe dans les yeux
  nó nhìn chòng chọc vào mắt tôi
  Cố định; cầm (màu), định hình
  Fixer les couleurs sur un tissu
  cầm (cố định) màu trên vải
  Fixer un cliché
  (nhiếp ảnh) định hành một bản âm
  Une langue qui n'est pas encore fixée
  một ngôn ngữ học chưa cố định hẳn
  Quyết định
  Je ne suis pas encore fixé
  tôi còn chưa quyết định
  Fixer un délai
  định một kỳ hạn
  Fixer le sens d'un mot
  xác định nghĩa một từ
  Fixer un prix
  (quy) định một giá hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X