• Tự động từ

  Hội họp
  Se réunir dans une salle
  hội họp trong một gian phòng
  Hợp lại
  Etats qui se réunissent en une fédération
  những nước hợp lại thành một liên bang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X